a10

Products for the health and treatment of animals

Our animals, as one of the valuable assets in animal husbandry, require care and treatment in cases such as skin infections, infectious wounds, and even the treatment of toxic infections like foot and mouth disease. اکسی تترا سایکلین و کلر تترا سایکلین به عنوان دو محصول معتبر در زمینه دامداری شناخته می‌شوند که به دامداران این امکان را می‌دهند تا به بهبودی و سلامت دام‌های خود بپردازند.

اکسی تترا سایکلین برای درمان عفونتهای جلدی و زخمهای عفونی

اکسی تترا سایکلین یک محصول OTC است که به دامداران به عنوان یک ابزار مهم برای مقابله با عفونتهای جلدی و زخمهای عفونی پیشنهاد می‌شود. این اسپری کارآمد به سادگی روی ناحیه مورد نیاز پاشیده می‌شود و از فاصله ۳۰ سانتیمتری، قشر ضخیمی از دارو را روی زخم یا عفونت بگذارد. تکرار این عمل تا بهبودی کامل توصیه می‌شود.

کلر تترا سایکلین برای عفونتهای ثانویه و پس از جراحی

کلر تترا سایکلین یک محصول CTC است که برای درمان عفونتهای ثانویه ناشی از انگلهای خارجی و پس از اعمال جراحی مانند لاپاراتومی، اخته کردن و قطع شاخ توصیه می‌شود. همانند اکسی تترا سایکلین، این اسپری نیز از فاصله ۳۰ سانتیمتری روی ناحیه مورد نیاز پاشیده می‌شود و تا بهبودی کامل تکرار می‌شود.

پیشگیری از عفونت زخمها و اخته کردن در دام‌ها

این دو محصول معتبر به دامداران امکان می‌دهند تا از عفونت زخمها پس از عمل جراحی یا اخته کردن در دام‌های خود جلوگیری کنند. با استفاده منظم از این محصولات، دامداران می‌توانند به بهبودی و سلامتی دام‌های خود اهمیت بیشتری بدهند.

نهایت بهره‌برداری از اسپری‌های OTC و CTC

به عنوان دامداران، ما نیازمندیم که به بهداشت و درمان دام‌هایمان به دقت و مؤثری پرداخته و با محصولات معتبر کار کنیم. اکسی تترا سایکلین و کلر تترا سایکلین به عنوان دو گزینه معتبر در این راه ما را هدایت می‌کنند.

به فروشگاه محصولات دامی ما سر بزنید. فروشگاه ما