» شروع فروش و پخش محصولات در کانادا

19/10/08

Travel admin


با افتخار شرکت دارو درمان سلفچگان محصولات موضعی این شرکت با اخذ مجوز رسمی کانادا هلث توانسته است نمایندگی مستقیم در این کشور راه اندازی و در زمینه پخش در قاره آمریکا محصولات میهن عزیزمان را تولید و پخش نمایید

با افتخار شرکت دارو درمان سلفچگان

محصولات موضعی این شرکت با اخذ مجوز رسمی کانادا هلث توانسته است نمایندگی مستقیم در این کشور راه اندازی و در زمینه پخش در قاره آمریکا محصولات میهن عزیزمان را تولید و پخش نمایید