» جلسه نماینده عراق با جمعی از متخصصان پوست

17/07/02

Travel admin


سمینار تشکیل شده توسط نماینده فروش این شرکت در اربیل عراق صورت گرفت که جهت معرفی هرچه بهتر این محصول ایرانی در بین پزشکان این کشور همسایه برگذار گردیده است. در طی این مراسم استقبال خوبی از طرف متخصصان به…

سمینار تشکیل شده توسط نماینده فروش این شرکت در اربیل عراق صورت گرفت که جهت معرفی هرچه بهتر این محصول ایرانی در بین پزشکان این کشور همسایه برگذار گردیده است.

در طی این مراسم استقبال خوبی از طرف متخصصان به نام این کشور شد با امید به خداوند و تلاش همت جوانان ایرانی در آینده ای نچندان هدف شرکت دارو درمان سلفچگان کل بازار خاورمیانه می باشد.

خلاصه ای از جلسه: