با افتخار شرکت دارو درمان سلفچگان محصولات موضعی این شرکت با اخذ مجوز رسمی کانادا هلث توانسته است نمایندگی مستقیم در این کشور راه اندازی و در زمینه پخش در قاره آمریکا محصولات میهن عزیزمان را تولید و پخش نمایید با افتخار شرکت دارو درمان سلفچگان محصولات موضعی این شرکت با اخذ مجوز رسمی کانادا…

سمینار تشکیل شده توسط نماینده فروش این شرکت در اربیل عراق صورت گرفت که جهت معرفی هرچه بهتر این محصول ایرانی در بین پزشکان این کشور همسایه برگذار گردیده است. در طی این مراسم استقبال خوبی از طرف متخصصان به… سمینار تشکیل شده توسط نماینده فروش این شرکت در اربیل عراق صورت گرفت که جهت…

تحقیقات دارویی در ایران به عنوان یکی از حوزه‌های مهم و حیاتی در حوزه بهداشت و درمان پیشرفت یافته است. در ایران، تحقیقات دارویی توسط دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، دولت، و شرکت‌های داروسازی انجام می‌شود.