» کلر تترا سایکلین (CTC)

محصولات شرکت

جزییات


  • نویسنده admin
  • موضوع دارویی
  • تاریخ 18/08/18
  • Copyright Darudarman co.

صفحه اصلی

» کلر تترا سایکلین (CTC)


موارد مصرف:
این دارو جهت درمان زخمهای جلدی، عفونتهای ثانویه ناشی از انگلهای خارجی و پس از اعمال جراحی نظیر لاپاراتومی، اخته کردن و قطع شاخ مصرف می گردد.

نحوه مصرف:
قبل از مصرف اسپری را خوب تکان داده و از فاصله 30سانتیمتری روی موضع بپاشید تا قشر ضخیمی از دارو روی ناحیه را بپوشاند. این عمل را به دفعات دو تا سه بار تکرار و تا بهبودی کامل ادامه دهید.

موارد احتیاط:
در داخل و نزدیکی چشم اسپری نکنید. از دسترس کودکان دور نگهدارید و از سوراخ کردن قوطی بپرهیزید.

شرایط نگهداری:
در جای خشک و خنک نگهداری شود. نزدیک شعله و حرارت بالای 50 درجه سانتیگراد قرار ندهید.


SHARE