» درخواست خرید

با سپاس فراوان از همراهی شما

لطفا به دو روش پیوست فایل یا عکس برگه درخواست خود و یا پر کردن فیلد های مورد نظر درخواست را ثبت کنید
ضمنا پس از پر کردن فیلد ها در قسمت توضیحات اعلام کنید تعداد به کارتن می باشد و یا تک

پس ارسال درخواست حهت پرداخت و پیگیری ها با شما تماس حاصل میشود