» باز هم اقتدار و قرار دادی با کشور سوریه

17/05/24

Travel admin


پس ار ماه تلاش بی وقفه تیم بازرگانی و مدیران این شرکت در زمینه فعالیت در کشور سوریه و بازدید گروه تحقیقاتی از سمت دولت سوریه از خط تولید های این شرکت و تهیه مستندات برای تایید نهایی از سمت…

پس ار ماه تلاش بی وقفه تیم بازرگانی و مدیران این شرکت در زمینه فعالیت در کشور سوریه و بازدید گروه تحقیقاتی از سمت دولت سوریه از خط تولید های این شرکت و تهیه مستندات برای تایید نهایی از سمت این کشور تحت استاندارد های بین المللی مفتخریم این خبر مثرت بخش را بدهیم طی جلسه روز گذشته که نماینده رسمی شرکت دانش بنیان دارو دمان سلفچگان در سوریه با مدیرعامل داشته متوجه شدیم تمام مراحل تایید طی شده و باز هم خطوط تولید و کیفیت تمام محصولات این شرکت مورد قبول کشور همسایه سوریه قرار گرفته و از این به بعد مقصدی جدید برای محصولات با کیفیت ایرانی باز شده است

باشد تا تمام دنیا از صنعت ریشه دار و با کیفیت ایران بهره مند شوند

جلسه نماینده سوریه با دکتر ذبیحی

جلسه نماینده سوریه با دکتر ذبیحی