» اکسی تترا سایکلین (OTC)

محصولات شرکت

جزییات


  • نویسنده admin
  • موضوع دارویی
  • تاریخ 18/08/18
  • Copyright Darudarman co.

صفحه اصلی

» اکسی تترا سایکلین (OTC)


موارد مصرف:
درمان عفونتهای جلدی، زخمهای عفونی و درمان عفونتهای سم(فوت رات) در گوسفندان و پیشگیری از عفونت زخمهای بعد از عمل جراحی و اخته کردن در دامها توصیه می گردد.

نحوه مصرف:
قبل از مصرف اسپری را خوب تکان داده و از فاصله 30 سانتیمتری روی موضع بپاشید تا قشر ضخیمی از دارو روی آن را بپوشاند. این عمل را به دفعات دو تا سه بار تکرار و تا بهبودی کامل ادامه دهید.

موارد احتیاط:
دور از دسترس اطفال نگهداری شود. حتی پس از استفاده قوطی آن را سوراخ ننمایید و از قرار دادن قوطی خالی در آتش پرهیز شود.

شرایط نگهداری:
در جای خنک و دور از تابش مستقیم خورشید و در دمای کمتر از 50 درجه سانتیگراد نگهداری شود.


SHARE