» اسکراب جراحی

محصولات شرکت

جزییات


  • نویسنده admin
  • موضوع دارویی
  • تاریخ 18/08/18
  • Copyright Darudarman co.

صفحه اصلی

» اسکراب جراحی


(پوویدون آیداین 5/7%)
محلول اسکراب جراحی دارو درمان ضد باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی، قارچها و ویروسها می باشد و برای ضدعفونی کردن دست جراحان در اطاق عمل و آماده سازی پوست بیمار قبل از عمل جراحی بکار می رود.
• هر 100 میلی لیتر اسکراب جراحی دارو درمان 5/7% حاوی 5/7 گرم پوویدون آیداین (معادل 75/0 درصد ید فعال) می باشد.

موارد مصرف:
برای ضدعفونی کردن دست جراحان و پرسنل اتاق عمل
-بــرای آماده سـازی پوست بیمار قبــل از عمل جراحــی

شرایط نگهداری:
-دور از دستــرس اطفال نگهـداری شـود
-در دمای کمتـر از 30 درجه سانتیگراد و دور از نـور نگهداری شود.
-از یخ زدگـی محافظت گــردد
-فقط برای استعمال خارجی است


SHARE